Χρήση spiral (ατσαλίνας)

Χρήση spiral (ατσαλίνας)

Η ατσαλίνα αποτελεί μία από τις παραδοσιακές μεθόδους απόφραξης . Συγκεκριμένα, οι εμπειρογνώμονες μας ύστερα από λεπτομερή έλεγχο του αγωγού, χρησιμοποιούν την κατάλληλη ασταλίνα για την απόφραξη του, σύμφωνα με τη διάμετρο του. Αυτό το είδος απόφραξης των σωληνώσεων είναι συχνά προτιμότερο, όταν οι σωληνώσεις είναι παλαιές και εύθραυστες, απαιτώντας μεγαλύτερη προσοχή.

Χρήση spiral (ατσαλίνας)