Συντηρήσεις αποχετεύσεων με το μήνα

Συντηρήσεις αποχετεύσεων με το μήνα

Κάθε αποχετευτικό σύστημα χρειάζεται συντήρηση για την σωστή λειτουργία του.Η εταιρία μας αναλαμβάνει την συντήρηση της αποχέτευσής σας με το μήνα.
Έτσι μπορούν να αποφευχθούν φραξίματα, οσμές και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις.
Παρέχουμε γραπτό συμβόλαιο που υπογραμμίζει την υποχρέωσή μας να επέμβουμε όσες φορές χρειαστεί δωρεάν και με μόνη οικονομική επιβάρυνση την μηνιαία συνδρομή.

Συντηρήσεις αποχετεύσεων με το μήνα