Πλύσιμο και αναρρόφηση στεγανών και αντλιοστασίων.

Πλύσιμο και αναρρόφηση στεγανών και αντλιοστασίων.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την αναρρόφηση και τον καθαρισμό παντός τύπου στεγανών, αντλιοστασίων και συλλεκτών φρεατίων. Για την διεκπεραίωση των εργασιών αυτών διαθέτουμε ειδικά σύνθετα αποφρακτικά μηχανήματα υδροβολής και αναρρόφησης τελευταίας τεχνολογίας.

Πλύσιμο και αναρρόφηση στεγανών και αντλιοστασίων.