Ελεγχος με καμερα

Ελεγχος με καμερα

Η διάγνωση με κάμερα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που μπορεί να διευκολύνει την άμεση επέμβαση και να προλάβει σοβαρές ζημιές στις αποχετεύσεις. Η κάμερα βιντεοσκόπησης αποχετευτικών αγωγών είναι τηλεκατευθυνόμενη και μπορεί να διεισδύσει σε αρκετό βάθος.
Το σύστημα της κάμερας έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει οποιαδήποτε ζημιά του αποχετευτικού δικτύου και να εμφανίσει στην οθόνη την αιτία του προβλήματος, υπάρχουσες ή πιθανές ρωγμές στους αποχετευτικούς αγωγούς έτσι ώστε να μπορούν να επισκευαστούν τοπικά, χωρίς να χρειάζεται να ξηλωθεί μεγάλο μέρος του αποχετευτικού συστήματος.
Ο έλεγχος των αγωγών του αποχετευτικού δικτύου πραγματοποιείται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ανάγκη επισκευής υφιστάμενων αγωγών ή αν η όποια επισκευή αποκατάστασης ρωγμών και σπασιμάτων ή η στεγανοποίηση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Ελεγχος με καμερα

Η διάγνωση με κάμερα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που μπορεί να διευκολύνει την άμεση επέμβαση και να προλάβει σοβαρές ζημιές στις αποχετεύσεις.